Наставен кадар во учебната 2021/2022 година е :

                                     scan0046                                                                            Зоран Јованов,  в.д. директор
 
БранкаДонева, педагог, завршен Филозофски факултет, група педагогија. На работа во Гимназијата од 01.02.1990 година.
АнитаСмилевска, психолог, завршен Филозофски факлутет, група психологија. На работа во Гимназијата од 01.09.1995 година.
Соња Карбева, професор, завршен Филолошки факултет, група југословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 17.01.1994 година. Предава македонски јазик и литература.
ЈовицаТемов, професор, завршен Филолошки факултет, група југословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 18.04.1994 година. Предава македонски јазик и литература.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Александра Стојановска, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 03.02.1997 година. Предава македонски јазик и литература.
Магдалена Сарагинова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонски јазик со македонска книжевност и јужнословенски книжевности. На работа во Гимназијата од 19.10.2000 година. Предава македонски јазик и литература.
Цветанка Карамаркова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 23.09.2003 година. Предава македонски јазик илитература, и компаративна книжевност.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Весна Павлова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнасловенска книжевност. На работа во Гимназијата од 21.10.2009 година. Предава македонски јазик и литература во паралелките со албански наставен јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Филимена Костова, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 02.10.1991 година. Предава англиски јазик.
Соња Трајчева, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 01.09.1999 година. Предава англиски јазик.
Христина Леова, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 21.09.2003 година. Предава англиски јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Zanet Жанет Јанев Сарагиновски, професор, завршен Филолошки факултет, група германски јазик и литературa.  Предава германски јазик.
Билјана Миланова, професор, завршен Филолошки факултет, група француски јазик и книжевност. На работа во Гимназијата од 01.09.2007 година. Предава француски јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Лилјана Стрезовска-Темовска, професор, завршен Филозофски факултет, група класични студии. На работа во Гимназијата од 01.09.1996 година. Предава латински јазик.
Оливера Левкова, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 01.09.1987 година.Предава математика.
gajdovaMala
Марија Гајдова, професор, завршен Природно-математички факултет. Предава математика и математичка анализа.
Снежана Арсеновска, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава математика и алгебра.
Мариче Лазаровска, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 01.09.2010 година. Предава математика и математичка анализа.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Гордана Саздова, професор, завршен Електротехнички факултет, група информатика. На работа во Гимназијата од 01.09.1991 година. Предава Информатика, Информатичка технологија и Програмски јазици
D.Z mala
Димче Зврцинов, професор, завршен Технички факултет насока Информатика и компјутерска техника. На работа во Гимназијата од 11.11.2016 година. Предава Информатика, Информатичка технологија и Програмски јазици.
Драгана Тевчева, професор, завршен Природно-математички факултет, група физика. На работа во Гимназијата од 01.09.2008 година. Предава физика.
Стојанова Петранка, професор, завршен Природно - математички факултет, група хемија. На работа во Гимназијата од 15.03.2011 година. Предава хемија.
Марјан Стојановски, професор, завршен Природно-математички факултет, група хемија. На работа во Гимназијата од 01.12.2009 година. Предава хемија.
Славица Спасевска, професор, завршен Природно-математички факултет, група географија. На работа во Гимназијата од 15.10.1990 година. Предава географија.
Валентина Ристова - Арсовска, професор, завршен Филозофски факултет, група историја. На работа во Гимназијата од 01.09.1999 година. Предава историја.
Сашко Николовски, професор, завршен Филозофски факултет, група историја. На работа во Гимназијата од 01.10.2000 година. Предава историја.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Д-р Бошко Караџов, наставник по Филозофија, Логика и Етика. Доктор на Филозофски науки. Ангажиран во Гимназијата од 1.09.2012. Контакт mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Радмила Ивчева, професор, завршен Филозофски факултет, група филозофија. На работа во Гимназијата од 01.09.2000 година. Предава социологија и филозофија.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Пале Трпкова, професор, завршен Филозофски факултет, група филозофија. На работа во Гимназијата од 04.10.2004 година. Предава етика и логика.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Тања Чипевскапрофесор, завршен Економски факултет, група финасиско - сметководствен менаџмент. На работа во Гимназијата од 01.09.2006 година.Предава бизнис и претприемништво и економија.
Анисија Мајновапрофесор, завршен Економски факултет. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава бизнис и претприемништво и менаџмент .
Krste
Крсте Шупев, професор, завршена Ликовна академија. На работа во Гимназијата од 01.12.2017 година. Предава ликовна уметност.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
AtanasZ Атанас Зафиров, професор, завршен Факултет за музичка уметност. На работа во Гимназијата од 11.11.2016 година. Предава музичка уметност.
Петре Петрушевски, професор, завршен Факултет за физичка култура. На работа во Гимназијата од 01.02.1993 година. Предава спорт и спортски активности.
scan0014 Славчо Давитковски, професор, завршен Факултет за физичка култура. На работа во Гимназијата од 01.09.2000 година. Предава спорт и спортски активности.
Elisaveta Mitkova Zabev mala Елисавета Миткова Жабев, наставник по психологија, завршен Факултет за психологија. Во работен однос во Гимназијата од Септември, 2012 година.
Ile2 Илија Попов, професор, завршен Факултет за физичка култура. На работа во Гимназијата од 01.09.2012 година. Предава спорт и спортски активности.
Ilir Илир Незири, професор, завршен Природно математички факултет, група математика. Предава математика во паралелките со албански наставен јазик.
 Елизабета Николовска, професор по биологија, завршен ПМФ, група биологија, насока биохемиско физиолошка. Во работен однос во гимназијата од јануари, 2013 година.
   
   

Googlе Translate

Присутни

Денес98
Вчера207
Оваа недела485
Овој месец4334
Вкупно1059391

Во моментов присутни

4
корисници

Среда, 27 Септември 2023 14:53
СОУ„Гимназија Кочо Рацин“-Велес гимназија